Informatiebeveiliging en Privacy

Onderwijsinstellingen zijn op grond van de privacyregelgeving (AVG) verplicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG houdt intern toezicht op de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe. De FG is ook aanspreekpunt voor betrokkenen met vragen of klachten over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door de Stichting.

Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe heeft mevrouw mr. Saida Hanin als FG aangesteld.
Betrokkenen kunnen met haar contact opnemen via:
e-mail: s.hanin@deisbo.nl
tel: (033) 457 10 01

Hieronder kunt u het document Privacybeleid Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe vinden.

Privacybeleid Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe