• Onze scholen

    meer informatie

  • Basisschool Al Qalam

    ga naar

  • Basisschool An Noer

    ga naar

Stichting Islamitisch Scholen Rijn & Gouwe

Stichting Islamitisch Scholen Rijn en Gouwe heeft twee basisscholen in het prachtige Groene Hart. Als islamitische scholen, richten wij ons in ons onderwijs op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen zodat zij goed toegerust in onze multiculturele maatschappij het verschil kunnen maken. Wij zien het als onze taak om inspirerend en waardengericht onderwijs te verzorgen. In onze lessen schenken we daarom aandacht aan de islamitische normen en waarden en de vertaalslag ervan naar de moderne maatschappij.
We zorgen ervoor dat ons onderwijs passend is voor kinderen die meer aandacht nodig hebben maar evenzo richten we ons op meerbegaafdheid en hoogbegaafdheid. In onze lessen krijgen persoonlijke vorming, leren samenwerken, leren leiden en leiding ontvangen, voor elkaar zorgen in de klas en daarbuiten, een belangrijke plek. We vinden het belangrijk dat onze kinderen toegerust zijn voor een moderne maatschappij en initiatief durven nemen om samen in beweging te komen en samen het verschil te maken.
Natuurlijk kan ieder kind bij ons terecht om te leren rekenen, lezen en schrijven. Maar onze basis wordt gevormd door de overdracht van onze waarden. We leggen een schakel naar de omgeving waarin wij lesgeven en het koesteren daarin van ieder individu.
Voor ons personeel geldt dat elke levensovertuiging welkom is. Van belang vinden wij respect voor ons geloof en hoe wij handelen daarin.
Wij staan open voor alle kinderen en ouders, verzorgers, die onze visie respecteren.