Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur
Het dagelijks Bestuur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het beleid van onze stichting en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. De Dagelijks Bestuurder bewaakt de koers, de missie en de ambities van de stichting. De Dagelijks Bestuurder is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs dat onze scholen bieden en vertegenwoordigt het de stichting richting het ministerie, samenwerkingsverbanden en andere relevante organisaties.
De Dagelijks bestuurder voert de dagelijkse leiding van de stichting. Heeft u een vraag voor Said Boukayouh? U kunt een e-mail sturen naar said@al-qalam.nl