Klachten

Klachten

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Soms ontstaat een meningsverschil waarbij hulp nodig is van een onafhankelijk persoon of instantie. In zulke gevallen kan een klacht worden ingediend bij het bestuur van de Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe of bij een onafhankelijke klachtencommissie. In ons Klachtenreglement staat omschreven hoe een klacht kan worden ingediend. Voor hulp bij het indienen van een klacht of een gesprek, kan contact worden opgenomen met een extern of intern vertrouwenspersoon.

Klachtenregeling
Samenvatting klachtenregeling