Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Meldingsregeling vermoeden misverstand (Wet Huis voor de klokkenluiders)

Indien iemand denkt of vermoedt dat er sprake is van een misstand op school, kan hij of zij gebruikmaken van de regeling Wet Huis voor klokkenluiders, de zgn. klokkenluidersregeling. De regeling is erop gericht dat de melder wordt beschermd. Een melding of vermoeden van een misstand kan intern of extern gedaan worden. Bij een externe melding maken we gebruik van de integriteitsfunctionaris van de ISBO.

Vertrouwenspersonen Integriteit
De bestuurder heeft in het kader van de 'Meldingsregeling vermoeden misstand' zogenoemde vertrouwenspersonen Integriteit benoemd. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kunnen medewerkers, leerlingen en/of hun ouders bij hen terecht voor:
· informatie over deze regeling;
· advies over een eventuele melding;
· een anonieme melding.

Lees hier: Klokkenluidersregeling PO en toelichting