Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passende leerlingenzorg verhoogt de kwaliteit van het onderwijs. Onze scholen bieden daarom extra zorgarrangementen. Om te bepalen welk onderwijs en welke leerlingenzorg bij het kind past, kijken we naar de onderwijsbehoefte van het kind en naar wat hij of zij wél kan. De scholen ondersteunen het gehele traject van advisering, indicatie en toewijzing naar eventuele passend onderwijs. Hiervoor werkt de Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe samen met alle betrokken partijen in de zorg en de jeugdhulpverlening.

Ondersteuningsplan SWV Midden-Holland 2018-2022
Ondersteuningsplan SWV Rijnstreek 2018-2022