Schakelklassen

Schakelklassen

In de schakelklassen wordt extra ondersteuning bij de ontwikkeling van de Nederlandse taal gegeven. Er wordt gewerkt aan woordbegrip, taalbegrip en spreekvaardigheid.

Een schakelklas is bijzonder… en toch gewoon…

In de schakelklas worden de gewone dingen gedaan, die in elke groep gebeuren: in de kring, werken met ontwikkelingsmaterialen, spelen in de hoeken en buiten. Het bijzondere is dat alles in het teken staat van de taalontwikkeling. Bij alles wat de kinderen doen, stimuleert de leerkracht de Nederlandse taal.

De kinderen gaan het hele schooljaar naar de schakelklas. De lessen in de schakelklas vinden onder schooltijd plaats.

Hoe werkt het

U kunt zelf bij de school aangeven dat u uw kind wilt aanmelden voor de screening voor een schakelklas. Ook kan de leerkracht aangeven dat een screening wenselijk is. Na de screening weten we hoeveel Nederlandse woorden uw kind begrijpt, hoeveel woorden uw kind kan zeggen en hoe uw kind omgaat met Nederlandse instructie. De leerkracht meldt uw kind aan voor screening bij de intern begeleider van de schakelklassen. Deze gaat naar de groep van uw kind om met uw kind te werken en in de klas te kijken. Ook vraagt zij informatie van de leerkracht en van u. De intern begeleider geeft een advies: plaatsen in schakelklas of niet. U als ouder beslist dan wat het beste is voor uw kind. Wanneer u kiest voor de schakelklas, hoort u in juni of uw kind kan deelnemen in het nieuwe schooljaar.

Waarom de schakelklas

Er wordt gewerkt in kleinere groepen. De leerkracht is specialist in ontwikkeling van de Nederlandse taal. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en gaan met meer plezier naar school. Kinderen worden voorbereid op het werken op het niveau van de eigen groep

Waar zijn de schakelklassen

Vooralsnog zijn er alleen bij Al Qalam in Gouda schakelklassen.